منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

.

جهت کسب اطلاعات در مورد  منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد رقابتی برای سنجش و انتخاب آماده ترین افراد از لحاظ علمی برای ادامه تحصیل  است و محدود نمودن این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص فاقد توجیه علمی و منطقی میباشد لذا معرفی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این منابع نمیباشد

در اینجا دروس مورد امتحان هریک از رشته های کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت آورده شده است و متقاضیان محترم میتوانند برای اطلاع از ریز منابع هر یک از دروس با مشاوران ما در مرکز هالی مشاور تماس بگیرند

با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099072850 یا 9099072950 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

تماس از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد

حتی ایام تعطیل

آمار زیستی:

ریاضی عمومی، آمار ریاضی و احتمال، روش های آماری

آموزش بهداشت:

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی، روانشناسی

اپیدمیولوژی:

مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشكی، بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی بیماریها

اتاق عمل:

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب، بیماری های داخلی و جراحی، تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف، آناتومی، بیهوشی و احیا

ارزیابی فناوری سلامت (HTA):

روشهای آماری،اصول مدیریت، اصول و روش های اپیدمیولوژی، اقتصاد بهداشت، نظام سلامت

اقتصاد بهداشت:

اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، اقتصادسلامت، آمار و آمار حیاتی، ریاضی، سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی

آنفورماتیک پزشکی:

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، ریاضی و آمار زیستی، اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها، انفورماتیک سلامت، کلیات و اصطلاحات پزشکی

اکولوژی انسانی:

مبانی اكولوژی انسانی، جمعیت و تنظیم خانواده، مقدمات آمارزیستی، بهداشت عمومی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی:

ارتز و پروتز، كینزیولوژی، معاینه و ارزیاب، ارتوپدی

 ارگونومی:

تشریح و فیزیولوژی انسانی، كلیات ارگونومی، فیزیك و مكانیك، ریاضی، روانشناسی عمومی، مدیریت سازمانی

بینایی سنجی:

آنومالی دید دوچشمی، فیزیولوژی اپتیك، كلیات اپتومتری، بیماریهای چشمی، عدسی تماسی، اپتومتری كودكان، عینك طبی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی:

میكروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تکنولوژی گردش خون:

پرستاری و بیماری های داخلی جراحی، بیوشیمی، فیزیک عمومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی

تاریخ علوم پزشكی:

تاریخ علم و تمدن، تاریخ پزشكی، اطلاعات پزشكی، زبان عربی

حشرهشناسی پزشكی و مبارزه باناقلین:

زیست شناسی عمومی، حشره شناسی عمومی، شیمی عمومی

رفاهاجتماعی:

نظریه های جامعه شناسی، آمار و روش تحقیق، سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، تامین و رفاه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی

ژورنالیسم پزشکی:

اپیدمیولوژی، آمار حیاتی، دانش پایه رایانه، نگارش و مقاله نویسی، زبان انگلیسی پیشرفته

سلامت سالمندی:

فیزیولوژی سالمندی، روانشناسی وبهداشت روانی، جامعه شناسی پزشكی، روش تحقیق و آمار حیاتی، بهداشت عمومی،مبانی تغذیه

شنوایی سنجی:

آناتومی و فیزیولوژیشنوایی و تعادل، شنوایی شناسی تشخیص، شنوایی شناسی توانبخشی، شنوایی شناسی کودکان

علومتشریحی-آناتومی:

بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی، تشریح عمومی

علوموصنایعغذایی:

شیمی مواد غذایی، میكروبیولوژی مواد غدایی، كنترل كیفی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی

فیزیولوژی:

فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی

فنآوریتصویربرداریپزشكی:

فیزیك عمومی، ریاضی عمومی، فیزیک هسته ای و اتمی، فیزیك پرتوها، تکنیکهای تصویربرداری پزشکی، فیزیولوژی آناتومی

فیزیوتراپی:

فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب، داخلی 1و2 ، بیومکانیک 1و2و3، ارزشیابی و اندازه گیری، تمرین درمانی1و2و3، الكتروتراپی1و2، ارتزو پروتز

گفتاردرمانی:

اختلالات صوت و تشدید، اختلال بلع، اختلالات واج شناختی و آواشناسی، اختلالات روانی گفتار، اختلال زبان در دوران رشد، اختلال اكتسابی زبان

مهندسیپزشكی -بیوالكتریك:

ریاضیات مهندسی،  فیزیك پزشكی و مهندسی پزشکی، سیگنالها و سیستم ها، مدارهای الكتریكی، الكترونیك، فیزیولوژی و آناتومی

مهندسیپزشكی -زیستمواد:

ریاضیات عمومی، علم مواد،  اصول زیست مواد، آناتومی فیزیولوژی،  شیمی آلی،  بیوشیمی

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE):

بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط،  اصول ایمنی، اصول و مبانی مدیریت، بهداشت عمومی، آمار، اپیدمیولوژی

مددكاریاجتماعی:

روانشناسی،  مبانی و نظریه های جامعه شناسی، مبانی توانبخشی،  مددكاری اجتماعی

مهندسی بهداشت حرفهای:

بهداشت حرفه ای،  ارگونومی،  فیزیک،  شیمی،  ریاضی

مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی:

كلیات بهداشت،  اصول و مبانی سازمان و مدیریت،  سازمان و مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت

مدیریتتوانبخشی:

اصول توانبخشی،  مدیریت،  میكروب شناسی مواد غذایی،  باكتری شناسی،  تغذیه عمومی ، بیوشیمی عمومی،  انگل شناسی،  قارچ شناسی،  ویروس شناسی

نانوتكنولوژی پزشكی:

بیوشیمی،  شیمی،  زیست شناسی سلولی و مولكولی،  فیزیولوژی،  بیوفیزیک،  مقدمه ای بر نانوتكنولوژی

مجموعه آموزش پزشكی(رشتههای: *آموزش پزشكی*  تكنولوژی آموزشی درعلوم پزشكیبرنامهریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكی):

مبانی آموزش پزشکی،  مدیریت آموزشی،  مبانی تکنولوژی آموزشی،  روش تحقیق و آمار،  مبانی كامپیوتر

مجموعه بهداشتمحیط (*بهداشت محیطسمشناسی محیط*  مهندسی بهداشت محیطمدیریت پسماند*  مهندسی بهداشت محیط):

آب و فاضلاب، آلودگی هوا و کنترل آن،  مواد زائد جامد، کلیات بهداشت محیط

مجموعه پرستاری (رشتههای: 1.پرستاری اورژانس، 2.پرستاری توانبخشی، 3.پرستاری داخلیجراحی، 4. پرستاری سالمندی، 5.پرستاری سلامت جامعه، 6.روانپرستاری، 7.پرستاری كودكان، 8. پرستاری نظامی، 9.پرستاری مراقبتهای ویژه):

پرستاری داخلی و جراحی،  پرستاری کودکان،  پرستاری بهداشت جامعه،  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان،  روان پرستاری

مجموعه روانشناسی بالینی (رشتههای: * روانشناسی بالینی*  بهداشتروانروانشناسی سلامتروانشناسی بالینی كودك و نوجوان):

آمار و روش تحقیق، نظریه های شخصیت و نظریه های روان درمانی، روانشناسی عمومی و رشد، کلیات روانپزشکی، اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان، روانشناسی بالینی

مجموعهعلومآزمایشگاهی 1 (رشتههای: * بیوشیمی*  زیستفناوری*  ژنتیكانسانی):

بیوشیمی عمومی،  زیست شناسی سلولی مولکولی،  ژنتیک، شیمی آلی و عمومی،  میکرب شناسی

مجموعه علومآزمایشگاهی 2 (رشتههای: * ایمنیشناسی و خونشناسی):

ایمنی شناسی،  بیوشیمی،  زیست شناسی سلولی مولکولی،  خون شناسی و بانک خون،  میکروبشناسی

مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 (رشتههای: * انگلشناسی،  قارچشناسی،  میكروبشناسی،  ویروسشناسی):

باكتری شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، انگل شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی

مجموعهعلومتغذیه (رشتههای: 1. علومتغذیه، 2. علومبهداشتیدرتغذیه، 3. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، 4.تغذیه بالینی):

تغذیه اساسی و كاربردی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژی

مجموعه مامایی( رشتههای: * مامایی و مشاورهدرمامایی):

بارداری و زایمان، بیماریهای زنان، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی، نوزادان، بهداشت، تغذیه کودک و مادر، تنظیم خانواده، جنین شناسی، روانپزشکی در مامایی واختلالات جنین

مجموعه فیزیك پزشكی (رشتههای: 1.فیزیكپزشكی، 2. رادیوبیولوژی و حفاظتپرتویی):

فیزیك عمومی، ریاضی عمومی، فیزیولوژی و آناتومی، فیزیك پرتوها، فیزیک هسته ای و اتمی، رادیوبیولوژی، بیولوژی سلولی