منابع کنکور تجربی


جهت کسب اطلاعات در مورد منابع کنکور تجربی

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت8 صبح تا 1 بامدادحتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

معرفی منابع کنکور سراسری رشته تجربی 97

دروس عمومی 

ادبیات فارسی ( ضریب 4 )

ü ادبیات فارسی سال دوم چاپ 94

ü ادبیات فارسی سال سوم چاپ 95

ü زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی 96

ü زبان فارسی سال سوم چاپ 95

دین و زندگی ( ضریب 3 )

ü دین و زندگی سال دوم چاپ 94

ü دین و زندگی سال سوم چاپ 95

ü دین و زندگی پیش دانشگاهی 96

عربی ( ضریب 2 )

ü عربی سال دوم چاپ 94

ü عربی سال سوم چاپ 95

زبان انگلیسی( ضریب 2 )

ü زبان انگلیسی سال سوم چاپ 95

ü زبان انگلیسی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

دروس تخصصی 

زیست شناسی

ü زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان چاپ 93

ü زیست شناسی و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü زیست شناسی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

زمین شناسی

ü زمین شناسی سال سوم چاپ 95

ü زمین شناسی سال سوم چاپ 96

ریاضی

ü هندسه 1 سال دوم دبیرستان چاپ 94

ü ریاضی سال دوم دبیرستان چاپ 94

ü آمار و مدل سازی سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü ریاضیات سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü ریاضیات عمومی پیش دانشگاهی ( عروض و قافیه- متون نظم و نثر) چاپ 96

فیزیک

ü فیزیک 1 و آزمایشگاه سال اول چاپ 93

ü فیزیک 2 و آزمایشگاه سال دوم چاپ 94

ü فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم چاپ 95

ü فیزیک سال پیش دانشگاهی چاپ 96

شیمی

ü شیمی و آزمایشگاه 2 سال دوم دبیرستان چاپ 93

ü شیمی و آزمایشگاه 3 سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü شیمی سال پیش دانشگاهی چاپ 96