بدون کنکور

متن بدون کنکور
راهنمایی و ثبت نام رشته های بدون کنکور رشته های بدون کنکور بهمن 99
داوطلبان حائز شرایط می توانند در رشته های بدون کنکور بهمن 99 شرکت نمایند. پذیرش در رشته های بدون کنکور بهمن 99، در بسیاری از دانشگاه های کشور انجام میشود.
1398/10/02