اعزام دانشجویان دکتری به آلمان

1396/03/16
  

اعزام دانشجویان دکتری به آلمان

دانشجویان دکتری  به آلمان اعزام خواهند شد.

زمینه اعزام دانشجویان دوره دکتری برای گذراندن دوره های شش تا ۹ ماهه به کشور آلمان فراهم شده است.

پرسش و پاسخ