کلید سوالات کنکور سراسری منتشر شد

1396/04/19

کلید سوالات کنکور سراسری سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.به گزارش ایران خبر ،آزمون سراسری سال 96 در روزهای 15 و 16 تیرماه برگزار شد. دفترچه سوالات تمام گروه های آزمایشی حوزه های خارج کشور منتشر شد و کلید سوالات آزمون نیز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.کلید سوالات حوزه های خارج کشور نیز چهارشنبه منتشر می شود.نتیجه اولیه آزمون سراسری به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه داوطلبان در دهه دوم مردادماه منتشر می شود که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در دهه دوم مردادماه برای انتخاب رشته اقدام کنند و فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی نیز نیمه دوم شهریورماه منتشر می شود.

پرسش و پاسخ