پیرترین و جوانترین داوطلبان کنکور 96

1396/04/15

 

مسن‌ترین داوطلب کنکور، ۸۶ ساله از گلپایگان جوانترین داوطلب کنکور، ۱۵ ساله از تهران است.

مشاور عالی سازمان سنجش اعلام کرد: مسن ترین داوطلب آزمون سراسری امسال داوطلبی متولد 1310 از گلپایگان با 86 سال در گروه آزمایشی علوم انسانی است. جوان ترین داوطلب نیز متولد سال 81 و با 15 سال از تهران در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کردند. در واقع این داوطلب سه سال به صورت جهشی تحصیل کرده است

 

پرسش و پاسخ