کنکور سراسری و ارشد قطعا برگزار می شود.

با اعلام نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بعد از نشست چند ساعته که با وزارت علوم و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد، آزمون های کنکور سراسری و کارشناسی ارشد در زمان تعیین شده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 

برگزاری کنکور سراسری و ارشد

کنکور سراسری و ارشد قطعا برگزار می شود

در همین راستا سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که قرار است کمیته تخصصی برای پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه ‌تر از آزمون دکتری تشکیل شود، تا برای برگزاری آزمون‌های سراسری با سختگیری بیشتری اجرا شود. وی افزود از جمله پروتکل‌های بهداشتی فضای اشغال سالن‌هاست که قرار است ۲۰ درصد بیشتر نباشد. فاصله‌گذاری‌های دو متری و آماده‌سازی ماسک برای دانش‌آموزانی‌ که ماسک ندارند، از دیگر موارد عنوان‌شده است.

پرسش و پاسخ