تصویب رشته زبان شناسی شناختی

رشته زبان‌شناسی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یکی از گرایش های زبان شناسی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شد و در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

زبان شناختی شناسی

رشته زبان‌شناسی شناختی یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که در مجموعه زبان‌ شناسی با چهارگرایش زبان ‌شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان‌شناسی رایانشی و واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی درمقطع کارشناسی ارشد در کشور ارائه می‌شد. همچنین با تصویب گرایش‌های جدید، این رشته مجموعا دارای هشت گرایش با عنوان‌های گرایش اجتماعی، گرایش نشانه‌شناختی، گرایش حقوقی، گرایش ناشنوایی، گرایش فرهنگ‌نویسی، گرایش روان‌شناختی، گرایش شناختی و گرایش محض شد. بر اساس اعلام معاونت علمی، سرفصل رشته زبان‌شناسی شناختی از آغاز سال تحصیلی 99 در مراکز علمی و آموزشی اجرا می شود.

پرسش و پاسخ