آغاز امتحانات نهایی سال 99 از 17 خرداد

1399/02/11

با اعلام مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی سال 99 از ۱۷ خردادماه آغاز و تا ۱۶ تیرماه ادامه خواهد داشت. با اعلام این مرکز تمام رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای)، پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸ را به شرح زیر می باشد:

  • پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه 
تاریخ امتحاناترشته ریاضی فیزیکرشته علوم تجربی
    شنبه  1399/3/17تعلیمات دینی(3) و ادیان الهی (3)تعلیمات دینی(3) و ادیان الهی (3)
     دوشنبه1399/3/19 شیمی (3)شیمی (3)
  چهارشنبه1399/3/21فارسی (3)فارسی (3)
   یکشنبه 1399/3/25فیزیک (3)فیزیک (3)
  سه شنبه 1399/3/27سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
     یکشنبه 1399/4/1حسابان (2)زیست شناسی (3)
    سه شنبه 1399/3/4عربی، زبان قرآن (3)عربی، زبان قرآن (3)
     پنجشنبه 1399/3/5زبان خارجی (3)زبان خارجی (3)
      یکشنبه 1399/3/8ریاضیات گسستهریاضی (3)
   سه شنبه 1399/3/10علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
       شنبه 1399/3/14هندسه(3)_
تاریخ امتحاناترشته علوم انسانی
   شنبه 1399/3/17ادیان الهی(3)_اقلیت دینی

  یکشنبه1399/3/18

تعلیمات دینی 3
سه شنبه 1399/3/20سلامت و بهداشت
    شنبه 1399/3/24 فلسفه 2
  دوشنبه 1399/3/26فارسی 3
    شنبه 1399/3/31 عربی 3
    دوشنبه 1399/4/2  تاریخ 3
  چهارشنبه 1399/4/4ریاضی و آمار 3
    پنجشنبه 1399/4/5زبان آلمانی، فرانسه، انگلیسی 3 ناشنوایان
       شنبه 1399/4/7زبان خارجی 3
     یکشنبه 1399/4/9جامعه شناسی 3
 چهارشنبه 1399/4/11جغرافیا 3
   یکشنبه 1399/4/15علوم و فنون ادبی 3

  • برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی
تاریخ امتحاناتریاضی_فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیمعارف اسلامیهنر
یکشنبه 1399/3/18معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامیاصول و عقایدمعارف اسلامی
دوشنبه 1399/3/20زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
  شنبه 1399/3/24حساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربیادبیات عربسیر هنر در تاریخ
دوشنبه 1399/3/26فیزیکفیزیکادبیات فارسیفقه و اصولآشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

پرسش و پاسخ