نکات مهم درباره اعزام به خدمت سربازی

جهت کسب اطلاعات در مورد

اعزام به خدمت

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

نکات مهم درباره اعزام به خدمت سربازی

 

1- مشمولین غایب و همچنین مشمولین دارای خدمت قبلی در نیروهای مسلح نمیتوانند به عنوان متقاضی خدمت در سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها به صورت مامور(امریه) اقدام نمایند.

2- برای بهره مندی از هرگونه تسهیلات مربوط به تمدید و یا تعجیل در موعد اعزام ، صرفاً به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10 ) مراجعه نموده و از مراجعه به مراكز وظیفه عمومی در این رابطه خودداری نمایید. (حضور شخص مشمول با در دست داشتن اصل برگ آماده بخدمت الزامی است)

 

توجه: تمدید تاریخ اعزام صرفاً برابر مقررات مربوط و یا در صورت داشتن عذر موجه امکانپذیر است.

 

3- در صورت تاخیر در وصول برگ آماده به خدمت (حداكثر 26 روز پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) و یا تأخیردر وصول برگ معرفی به مركز آموزش (حداقل یک هفته قبل از تاریخ اعزام) ، جهت دریافت برگ المثنی به یکی از دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس

+10) مراجعه نمایید.

 

4- كلیه متقاضیان اعزام بخدمت می بایست پس از ارائه مدارک وثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) مدارک را تا پایان خدمت نزد خود نگهداری نموده تا در صورت لزوم ارائه نمایند.

 

5- از مراجعه مستقیم به مراكز آموزش نیروهای مسلح بدون معرفی نامه صادره از وظیفه عمومی كه ویژه اعزام انفرادی است، جداً خودداری شود.

 

6- مشمولانی كه پس از تعیین مركز آموزش، به هر دلیل اعم از موجه یا غیر موجه در اعزام حضور پیدا ننمایند، در دوره بعدی اعزام نیز به همان مركز اختصاص خواهند یافت.

 

7- مشمولانی كه دارای سابقه خدمت قبلی در یکی از نیروهای مسلح هستند، مجدداً می بایست به همان نیرو اختصاص یابند.در صورت تغییر یگان خدمتی، مراتب قبل ازاعزام به مركز آموزش به مسئولان وظیفه عمومی اعزام كننده اطلاع داده شود.

 

8- مشمولینی كه به خدمت اعزام می شوند می بایست برگه تکمیل شده اظهار نامه كاركنان وظیفه در بدو ورود به خدمت دوره ضرورت (برگه شماره 2) را به همراه داشته و در اولین فرصت ممکن به مسئولین مركز آموزش تحویل تا در سوابق و پرونده خدمتی آنان ضمیمه و نگهداری گردد.

 

پرسش و پاسخ