فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی مجاز و موردتائید وزارت علوم

جهت کسب اطلاعات در مورد

موسسه های مجاز غیرانتفاعی

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی مجاز و موردتائید وزارت علوم به شرح زیر است:

 

 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی كار(رفسنجان- قزوین- خرمدره- تهران)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خیام- مشهد
 • موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آبادانی و توسعه روستاها همدان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رجاء قزوین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی امام علی(ع)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بجنورد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سجاد- مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی توس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راغب اصفهانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راهیان نور- شهر ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رحمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی معصومیه- شهر قم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مولانا- آبیك قزوین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رشد دانش- شهر سمنان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی چالوس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شمال
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ارشاد- دماوند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سبلان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سوره
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سبز- شهر آمل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سراج- شهر تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سلمان- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی قشم(منطقه آزاد قشم)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حسابداری و مدیریت آذربایجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نبی اكرم(ص)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی توحید- در گلوگاه- شهر مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پژوهش صنایع ایران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی كیش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی طبرستان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خاتم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جواد- شهر یزد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جهاد دانشگاهی خوزستان(اهواز)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جهاد دانشگاهی استان یزد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صدرالمتالهین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صفاهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی هدف
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نجف آباد
 • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی گنجنامه همدان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آبا - آبیك قزوین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ادیبان شهر گرمسار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آذرآبادگان- شهر ارومیه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آباده- شهر آباده
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اثیرالدین ابهری- شهر ابهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اردبیل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی الوند- شهر همدان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آیندگان- شهر تنكابن
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اندیشه جهرم شهر جهرم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صبح صادق اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سپهر- اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سنائی- اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سبلان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حکیم توس مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بینالود- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بهار- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی فولاد شهر- اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی معارف قرآنی اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی المهدی شهر اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اندیشه جهرم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علوم و فن آوری سپاهان- اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آرادان شهر گرمسار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جندی شاپور- اهواز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی باختر ایلام
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آمل- شهر آمل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راه دانش- بابل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بابل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پارسا- بابلسر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پارس- در شهر مهر فارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سراج- تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی دانشوران- شهر تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی فردوس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی طبری بابل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حكمت رضوی- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حكیم جرجانی- شهر گرگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ساریان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی البرز ( گسترده علم البرزسابق)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نیما
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ایوانكی- شهر ایوانكی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی الغدیر- شهر تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مهرگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ادیان و مذاهب
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علمی كاربردی هتلداری و جهانگردی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جابرابن حیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مولوی- ایوانكی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ادیب مازندران (خزر ساری سابق)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خزر- محمود آباد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علوم و فنون سپاهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه جعفری رفسنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رفسنجان- شهر رفسنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رودكی- شهر تنكابن
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی روزبهان- شهر ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی زرندیه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جهاد دانشگاهی رشت
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اندیشه جهرم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رفسنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی هاتف زاهدان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی عبدالرحمن صوفی- زنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پیام گلپایگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مهر آستان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی گلستان گرگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سارویه- ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی روز بهان- ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی قدر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بصیر آبیك
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اثیرالدین ابهری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حكمت رضوی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی كومش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جابربن حیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی حافظ- شهر شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مقدس اردبیلی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اردبیل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه قزوینی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پاسارگاد- شهر شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پیام گلپایگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی تابناك
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی تابران- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خاوران- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خواجوی كرمانی- شهر كرمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی دانش پژوهان سپاهان- شهر اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مازیار- رویان نور
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سینا- شهر كاشان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شاهرود
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شرق
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شفق در تنكابن- مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شهاب دانش- شهر قم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صفاهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی مراغه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی كومش- سمنان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی زند- شهر شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شاهرود
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آرین- شهر شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی آفرینش- شهر بروجرد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بروجرد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بعثت- شهر كرمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پاسارگاد- شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سنا- شهر ساری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نهاوند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی هراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی بزرگمهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی گلستان- گرگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اندیشمند- لاهیجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مارلیك- شهر نوشهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مجازی نور طوبی- شهر تهران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی لاهیجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی فولاد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی ارس- شهر تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مهرگان محلات
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پارس مهر- فارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خاوران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی عطار- مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی عبدالرحمن صوفی رازی- شهر زنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی عرفان- شهر كرمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه جعفری- شهر رفسنجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه رفیعی- شهر قزوین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه فیض كاشانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علوم و فنون سپاهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علاءالدوله سمنانی- شهر گرمسار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی فیض الاسلام- شهر خمینی شهر(اصفهان)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی كمال الملك- شهر نوشهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مولوی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علامه امینی- در بهنمیر مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سوره شیراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی میرداماد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی دیلمان- لاهیجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی جواد- یزد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شهید رضایی- كرمانشاه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مطهر- شهر مشهد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی اندیشمند لاهیجان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سپهر اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی سمنگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شمس- شهر گنبد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رایانه ای
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی لامعی گرگانی

 

 

 

پرسش و پاسخ