مفاد قانونی معافیت پزشکی نظام وظیفه

جهت کسب اطلاعات در مورد

خدمت سربازی در ایران و معافیت ها

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

مفاد قانونی معافیت پزشکی نظام وظیفه

 

 

ماده 39:

مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند
1-کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

2-کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می‌باشند.

3-کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

4-مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

تبصره 1:

نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها بر اساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی می باشد که وزارت دفاع با كسب نظر از وزارتخانه‌های كشور و بهداشت، ظرف حداكثر شش ماه تهیه می‌كند كه پس از تأیید ستاد كل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2:

نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم، برابر دستورالعملی است كه از سوی ستاد كل تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 3:

كسانی كه به مواد مخدر اعتیاد دارند، مشمول بند (3) این ماده می‌شوند و به هنگام معاینه، شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه‌عمومی برای ترك اعتیاد به مدت حداكثر شش ماه به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌گردند.

تبصره 4:

نیروهای مسلح مكلفند در حین خدمت، كاركنان وظیفه‌ای را كه به مواد مخدر اعتیاد دارند، شناسایی و از سایر سربازان جدا نمایند و آنها را در واحدهای مستقل و مخصوص به كارگیری و به مراجع ذی‌ربط برای ترك اعتیاد در مدت یك ماه توسط پزشك معالج، معرفی كنند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌های لازم قرار دهند. مدت ترك اعتیاد برای یك بار جزو خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌شود. این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص می‌شوند لیكن در هر حال صدوركارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترك اعتیاد است.

ماده 40:

به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می‌نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.

تبصره 1:

مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می‌شوند كه قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند. آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت می‌باشند، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌گردند و برابر نظر شوراهای پزشکی ازخدمت سنگین معاف خواهند شد.

تبصره 2:

در زمان جنگ یا بسیج همگانی می توان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده‌اند نیز به خدمت احضار کرد.

ماده 41:

كلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یك پزشك از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشك از نیروهای مسلح، توسط پزشكان غیرنظامی متعهد كه صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند.

تبصره 1:

اظهار نظر در مورد معافیت پزشكی مشمولین توسط سه نفر پزشك نیروهای مسلح در هر شهرستان صورت می‌گیرد، رأی اكثریت این پزشكان معتبر است.

تبصره 2:

نیروهای مسلح موظفند پزشكان مورد نیاز شوراهای پزشكی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتی كه تأمین پزشكان مورد نیاز از نیروهای مسلح امكان پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشكان غیر نظامی مورد تأیید در شورای پزشكی استفاده می‌نماید.

تبصره 3:

دولت مكلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشكیل شورای پزشكی و شورای عالی پزشكی، فوق‌العاده پزشكان عضو شوراهای مذكور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی كه از پرداخت هزینه معاینات معاف می‌باشند و هزینه‌های اجرای تبصره‌های (3) و (4) ماده (39) را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستان‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.

ماده 42:

در صورتی که مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماری‌هایی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از 6 ماه نباشد و طبق نظر شورای پزشکی بیمارستان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تأیید عقیدتی- سیاسی در نیروی مربوطه هستند قادر به انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

تبصره:

دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌گردد.

 

پرسش و پاسخ