شرایط ثبت نام رشته های کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد

جهت کسب اطلاعات در مورد

شرایط ثبت نام رشته های کاردانی دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

شرایط ثبت نام رشته های کاردانی دانشگاه آزاد

شرایط عمومی :

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران(ملاك، وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است).

2- نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران.

توضیح : مصادیق عناد شامل : ( 1) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامی ایران ، ( 2) داشتن وابستگی

تشکیلاتی به گروههاي محارب، ( 3) پرداخت کمک مالی به گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیلاتی از آن گروهکها و یا داشتن عضویت در آنها، ( 4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی میباشد.

3- نداشتن فساد اخلاقی.

توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا میباشد.

4- داشتن توانائی جسمی متناسب با رشته انتخابی.

5- بررسی شرط تطابق مدرك تحصیلی دوره متوسطه داوطلبان با رشته انتخابی آنان در محل دانشگاهی مربوطه صورت میپذیرد و عواقب ناشی از عدم رعایت آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود (رشته تربیت بدنی از این شرط مستثنی میباشد).

6- متقاضیان نباید براي شروع و ادامه تحصیل از لحاظ قوانین جمهوري اسلامی ایران منعی داشته باشند.

7- دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه محلهاي دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشند، حتی الامکان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.

8 - با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین نامه

نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.

تذکر مهم : شهریه پذیرفتهشدگان واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی و تا دو برابر شهریه واحدهاي داخلی دریافت خواهد گردید. شهریه پذیرفته شدگان واحدهاي خارج از کشور به صورت ارزي دریافت میشود و بیش از 2 برابر شهریه واحدهاي داخل کشور میباشد.

 

 

شرایط اختصاصی :

1- داشتن دیپلم در یکی از شاخههاي فنی و حرفهاي یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسطه نظري یا دیپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه.

تذکر 1 : دارندگان مدارك متوسطه نظري که مایل به ادامه تحصیل در دورههاي کاردانی پیوسته باشند مانعی براي شرکت آنان در این دورهها وجود ندارد اما چنانچه رشته انتخابی آنان با مدرك تحصیلی متجانس نباشد باید دروسی را (حداکثر 12 واحد) که توسط شوراي آموزشی دانشگاه تعیین میشود به عنوان کمبود یا جبرانی بگذرانند.

تذکر 2 : دارندگان دیپلم کاردانش در صورت پذیرفته شدن در رشته متناسب با دیپلم خود ملزم به گذراندن حداکثر 14 واحد در وس جبرانی برابر بخشنامه هاي مربوط میباشند.

تذکر 3 : دیپلمههاي شاخه هاي کاردانش، فنی و حرفه اي و هنرستان نظام قدیم، صرفا مجاز به انتخاب

یکی از رشته هاي کاردانی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در این دفترچه راهنما میباشند. تذکر 4 : ثبتنام متقاضیان داراي مدرك تطبیقی در دوره کاردانیپیوسته بلامانع میباشد.

2- متقاضیان رشته تربیت بدنی لازم است توانایی جسمی متناسب با این رشته را مطابق نظر دانشگاه دارا باشند، در غیر اینصورت از ثبتنام و ادامه تحصیل آنان در محل دانشگاهی جلوگیري به عمل خواهد آمد.

3- هر متقاضی با توجه به مدرك پایان دوره متوسطه خود در شاخههاي فنی و حرفهاي، کاردانش و یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم، تنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی براي ثبتنام در دوره کاردانی پیوسته میباشد . لازم به ذکر است رشته تربیت بدنی از قاعده فوق مستثنی میباشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمایل علاوه بر رشته مرتبط با رشته تحصیلی دوران متوسطه خویش، این رشته را نیز به عنوان رشته تحصیلی انتخاب نمایند. تطابق رشته فارغالتحصیلی داوطلبان در دوره متوسطه با رشته انتخابی در دوره کاردانیپیوسته، در محل دانشگاهی مربوطه صورت خواهد پذیرفت لذا به داوطلبان اکیداً توصیه میگردد شرط تطابق رشته (مطابق جدول صفحات 11 الی 14 ) را در انتخاب خویش لحاظ دارند (رشته تربیت بدنی از این شرط مستثنی میباشد).

پرسش و پاسخ