حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی

جهت کسب اطلاعات در مورد حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته ها

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی(روزانه)  چقدر است؟

برای کسب اطلاعات دقیقتر در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی روزانه و سایر دوره ها از جمله خودگردان و ظرفیت مازاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید.

در جدو­ل­های زیر حدود درصدها و رتبه­های آخرین نفرات قبولی در رشته پزشکی روزانه بصورت نسبی و تقریبی طبق آمارهای موجود و در دسترس آورده شده است،بدیهی است که این آمارها بدلیل تغییرات هرساله ظرفیت­های رشته­ها و سایر عوامل فقط تا حدودی قابل اتکا هستند اما در مجموع اگر میانگین درصدهای شما از درصدهای ذکر شده در جدول­ها بیشتر باشد امکان قبولی شما در این رشته وجود دارد.

منطقه یک:

آخرین رتبه­ های قبولی و درصد درس­­ها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95
درصد شیمی درصد فیزیک درصد زیست درصد ریاضی درصد انگلیسی درصد معارف درصد عربی درصد ادبیات رشته/دانشگاه نام شهر/رتبه منطقه یک
70 60 60 20 40 70 70 60 پزشکی/ دزفول شیراز/1582
60 50 40 70 70 60 80 60 پزشکی/زاهدان تهران/1579
40 50 60 50 70 80 50 60 پزشکی/ایلام تهران/1547
50 20 60 40 70 90 70 80 پزشکی/گناباد مشهد/1501
70 40 50 30 90 80 60 70 بندرعباس تهران/1499
60 60 60 40 70 40 60 60 بندرعباس شیراز/1497

منطقه دو:

آخرین رتبه ­های قبولی و درصد درس­­ها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95
درصد شیمی درصد فیزیک درصد زیست درصد ریاضی درصد انگلیسی درصد معارف درصد عربی درصد ادبیات رشته/دانشگاه نام شهر/رتبه منطقه دو  
40 60 70 50 10 80 80 40 پزشکی/جیرفت سیرجان/2584  
50 50 50 50 90 70 50 60 پزشکی/زاهدان کرمان/2445  
40 40 60 30 50 50 70 90 پزشکی/بم رفسنجان/2346  
40 50 50 50 70 80 60 70 پزشکی/دزفول گلپایگان/2331  
60 20 60 40 30 80 70 70 پزشکی/دزفول اهواز/2316  
60 50 60 40 70 90 70 50 پزشکی/جیرفت قزوین/2302  

منطقه3:

آخرین رتبه­ های قبولی و درصد درس­­ها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95
درصد شیمی درصد فیزیک درصد زیست درصد ریاضی درصد انگلیسی درصد معارف درصد عربی درصد ادبیات رشته/دانشگاه نام شهر/رتبه منطقه سه  
60 20 70 20 50 70 40 60 پزشکی/زابل کرمان/1611  
30 60 60 50 30 60 50 50 پزشکی/جیرفت بافت/1594  
40 50 50 70 40 70 80 40 پزشکی/جیرفت جیرفت/1560  
40 30 60 50 20 70 50 60 پزشکی/سمنان پاکدشت/1557  
60 40 50 40 30 40 80 70 پزشکی/زابل شهربابک/1416  
60 50 50 30 90 60 60 50 پزشکی/قم شهریار/1417  

برای مشاوره در مورد حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی در دوره روزانه پزشکی و سایر دوره ها مانند پردیس های خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید. 

پرسش و پاسخ