معرفی منابع کنکور انسانی 97

1396/05/03

جهت کسب اطلاعات در مورد  منابع کنکور انسانی

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت8 صبح تا 1 بامدادحتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

معرفی منابع کنکور سراسری رشته انسانی 97

 

دروس عمومی 

ادبیات فارسی ( ضریب 4 )

ü ادبیات فارسی سال دوم چاپ 94

ü ادبیات فارسی سال سوم چاپ 95

ü زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی 96

ü زبان فارسی سال سوم چاپ 95

 

دین و زندگی ( ضریب 3 )

ü دین و زندگی سال دوم چاپ 94

ü دین و زندگی سال سوم چاپ 95

ü دین و زندگی پیش دانشگاهی 96

 

عربی ( ضریب 2 )

ü عربی تخصصی سال دوم چاپ 94

ü عربی تخصصی سال سوم چاپ 95

 

زبان انگلیسی( ضریب 2 )

ü زبان انگلیسی سال سوم چاپ 95

ü زبان انگلیسی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

دروس تخصصی 

ریاضیات 

ü ریاضی سال اول دبیرستان چاپ 93

ü آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان چاپ 94

ü ریاضی سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü ریاضی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

اقتصاد 

ü اقتصاد سال دوم چاپ 94

 

ادبیات تخصصی 

ü تاریخ ادبیات ایران وجهان سال دوم دبیرستان چاپ 94

ü تاریخ ادبیات  ایران وجهان سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü آرایه های ادبی سال سوم دبیرستان چاپ 95

ü ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( عروض و قافیه- متون نظم و نثر) چاپ 96

 

عربی اختصاصی

ü عربی تخصصی سال دوم چاپ 94

ü عربی تخصصی سال سوم چاپ 95

ü عربی تخصصی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

تاریخ و جغرافیا

ü تاریخ ایران و جهان سال دوم چاپ 94

ü تاریخ ایران و جهان سال سوم چاپ 95

ü تاریخ شناسی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

ü جغرافیا سال دوم چاپ 94

ü جغرافیا سال سوم چاپ 95

ü جغرافیا سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

علوم اجتماعی 

ü جامعه شناسی سال دوم چاپ 94

ü جامعه شناسی سال سوم چاپ 95

ü علوم اجتماعی سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

فلسفه و منطق 

ü فلسفه سال سوم چاپ 95

ü منطق سال سوم چاپ 95

ü فلسفه سال پیش دانشگاهی چاپ 96

 

 روان شناسی 

ü روان شناسی سال سوم چاپ 95

پرسش و پاسخ