ﺳﻬمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ در کنکور سراسری

1396/05/01

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼیﻠی ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﺰو یﻜی از ﺳﻬﻤیﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱و ۲ و ۳ ﻣﺤﺴﻮب ﻣی شوند.

ملاک این دسته بندی دسترسی دانش آموزان این مناطق ، را در آن گذرانده اند به سه منطقه به امکانات آموزشی است. پس از سهمیه مناطق ۳ گانه پرجمعیت ترین و موثرترین سهمیه، سهمیه ایثارگران و جانبازان است که به آن در خبرهای بعدی خواهیم پرداخت.

از سال 93 به بعد برای عادلانه شدن قبولی های کنکور سراسری و همینطور تقسیم شدن تعداد داوطلبان به صورت یکسان در دانشگاه ها سهمیه های مناطق به وجود آمد ،هر بخش از یک استان متعلق به یک منطقه می باشد و ممکن است کل یک استان هم از یک منطقه باشد.هر فرد که در هر منطقه ای قرار دارد(برای مثال در منطقه 2 ساکن است ) برای او بهتر است از دانشگاه های همان منطقه انتخاب رشته نماید.این مناطق بر اساس امکانات و مرفه بودن بخش های مختلف هر استان تقسیم بندی شده است.

الف ) برای داوطلبان نظام جدید آ موزش متوسطه (اعم از ترمی واحدی و سالی واحدی )، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی.

ب ) برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.

ج) در صورت ی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین میشود.

د) فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان ،  یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان)، جزو یکی از سهمیه های مناطق ۱  و۲ و یا ۳ محسوب می شوند.

داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو منطقه ۳ تلقی می شوند.

و ) کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند.

"هالی مشاور"

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ﺳﻬمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ در کنکور سراسری

با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099072850 یا 9099072950 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

تماس از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد

حتی ایام تعطیل

پرسش و پاسخ